O dystrybucji w internecie słów kilka...

Wpisy

 • poniedziałek, 25 listopada 2013
  • Zalety i wady różnych systemów dystrybucji

    Najczęstszym modelem dystrybucji, stosowanym przez firmy nowe, dopiero rozpoczynające swoją działalność w sprzedaży elektronicznej, które nie posiadaj własnego zaplecza logistycznego, i które nie do końca są pewne powodzenia sprzedaży danego asortymentu, jest model działania firmy jako pośrednika. W takim wypadku konieczne jest posiadanie u producentów korzystnych rabatów na produkty, zwłaszcza w przypadku zamówień na małe ilości, by nie podwyższać cen finalnemu nabywcy. Bardzo istotna jest również dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi partnerami transakcji. Jednak najważniejszym elementem jest wybór odpowiedniego sposobu transportu. Zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest wybór partnera zewnętrznego (np. firma kurierska), gdyż transport we własnym zakresie może być nieopłacalny, zwłaszcza przy małych zamówieniach i jednocześnie dużych odległościach dzielących poszczególnych partnerów transakcji.

     Powyższy model dystrybucji sprawdza się przy stosunkowo niewielkich obrotach. Przy dużym nasileniu sprzedaży, dany model może spowodować wzrost czasu oczekiwania na realizację zamówień. W takim wypadku konieczne może stać się wprowadzenie zmian, które usprawnią cały proces.[2] Jednym ze sposobów jest posiadanie własnych magazynów, w których składowane są produkty. rolety zewnętrzne Jest to jednak rozwiązanie dość kosztowne i związane z dużym ryzykiem. Nie każda firma może sobie pozwolić na zamrożenie dużej ilości kapitału w zapasach, a i ciągłe wprowadzanie na rynek nowych produktów nie sprzyja takiemu rozwiązaniu.

    Na zupełnie inny system dystrybucji mogą sobie pozwolić firmy, dla których sprzedaż w sklepie internetowym jest kolejnym kanałem dystrybucji i które posiadają już własne zaplecze logistyczne. W najkorzystniejszej sytuacji są przedsiębiorstwa posiadające już sieć tradycyjnych punktów sprzedaży.

   System dystrybucji

   Zalety

   Wady

   Dystrybucja z lokalnych sklepów

   • małe nakłady finansowe dla firm posiadających już własne sklepy,
   • szybki czas realizacji zamówienia,
   • znajomość rynku i klientów,
   • szansa pozyskania nowych klientów,
   • możliwa szybka ekspansja.
   • tradycyjne sklepy nie są przystosowane do procesu komplementowania, pakowania i wysyłania zamówień,
   • niska wydajność całego procesu przy wysokich kosztach osobowych,
   • pracownicy pobierający produkty mogą przeszkadzać w zakupach tradycyjnym klientom placówki,
   • ograniczona możliwość poszerzenia asortymentu
    

   System dystrybucji

   Zalety

   Wady

   Dystrybucja z magazynu obsługującego tradycyjne sklepy

   • niskie koszty obsługi zamówień,
   • możliwość obsługi większego obszaru w porównaniu do tradycyjnego sklepu.
   • możliwy problem z dostosowaniem  do realizacji małych zamówień,
   • zmiana jednostki opakowania przy pobieraniu pojedynczych produktów z opakowań zbiorczych,
   • konieczność posiadania całego asortymentu w magazynie, co może jeszcze zwiększyć koszty utrzymania zapasów,
   • transport małych zamówień na większą odległość może  wiązać się potrzebą nowych środków transportu.
    

   System dystrybucji

   Zalety

   Wady

   Dystrybucja z przeznaczonego specjalnie do tego celu centrum dystrybucji

   • zapewniona wysoka jakość obsługi,
   • asortyment przeznaczony do wymogów rynku,
   • wewnętrzna organizacja centrum dostosowana do realizacji małych zamówień,
   • możliwość wprowadzenia automatyzacji w procesie kompletacji zamówienia w celu redukcji kosztów i skrócenia czasu realizacji,
   • wydajny transport dostosowany do potrzeb,
   • możliwość obsługi większego obszaru.
   • wysokie koszty związane z budową i obsługą centrum dystrybucji,
   • potrzeba osiągnięcia wysokiej ilości zamówień i realizowanych dostaw,
   • słaba znajomość rynku i klientów,
   • konieczność posiadania szerokiego asortymentu,
   • transport na duże odległości.
    

   Jak widać najwięcej korzyści związanych jest z opcją prowadzenia dystrybucji ze specjalnie przeznaczonego to tego celu centrum. Jest to system najefektywniejszy, ale zarazem wymagający największego wkładu początkowego i mogą sobie na to pozwolić tylko największe firmy na rynku. Trzeba jednak zauważyć, że z ostatniego systemu dystrybucji przedstawionego w powyższej tabeli, mogą również korzystać firmy działające i sprzedające wyłącznie w Internecie, oczywiście na zasadzie outsourcingu, czyli korzystania z zasobów zewnętrznych. rolety Łódź Wiąże się to niewątpliwie ze wzrostem kosztów, ale może pozwolić zwiększyć asortyment, zasięg działania i sprawność realizacji zamówień.

    Od przyjętego modelu dystrybucji zależy sposób w jaki realizowane są zamówienia, ilość i rodzaj wykorzystanych zasobów, teren objęty dostawą oraz decyzja, które obszary będą wykonane we własnym zakresie, a które zlecone do realizacji firmom zewnętrznym.[1]


    

   [1] Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego, „Logistyka dystrybucji”, Warszawa 2005, s. 220.

   [2] Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, „e-Commerce”, Bydgoszcz – rolety zewnętrzne Łódź 2002, s. 140.

 • wtorek, 19 listopada 2013
  • Struktura elektronicznych kanałów dystrybucji

    Jednym z najważniejszych elementów budowy elektronicznych kanałów dystrybucji jest ich odpowiednia konfiguracja i zarządzanie. Dobór odpowiednich partnerów biznesowych oraz synchronizacja ich działań ma istotny wpływ na zdobycie i utrzymanie przewagi nad konkurencją, co w gospodarce cyfrowej nie należy do prostych elementów.

    Struktura elektronicznych kanałów dystrybucji ulega zmianie w stosunku do tradycyjnie znanych systemów. Jednak wbrew powszechnym opiniom o drastycznym skracaniu kanałów elektronicznych i wyeliminowaniu poszczególnych ogniw, które występują pomiędzy producentem a końcowym odbiorcą, nic takiego nie ma miejsca. Związane jest to z faktem, że nie sprawdziły się przewidywania co do zaangażowania się producentów w proces bezpośredniej dystrybucji do klienta z wykorzystaniem mediów elektronicznych, a tym samym wyeliminowanie zbędnych pośredników. W głównej związane jest to z przyzwyczajeniem producentów do ich roli w łańcuchu dostaw, czyli do wytwarzania towaru. Firmy produkcyjne pozostawiają całość procesu sprzedaży pośrednikom, gdyż nie dostrzegają większych korzyści w angażowaniu się w sprzedaż internetową. Na przykładzie znaczących firm produkcyjnych, które mimo wszytko zaangażowały się w handel elektroniczny, można zaobserwować, że nie prowadzi to wcale do wzrostu sprzedaży ich produktów lecz jedynie wywiera to wpływ na utrzymanie dotychczasowych klientów, poprzez zróżnicowanie źródeł sprzedaży i ekspansję rynkową.[1]  

    Struktura elektronicznych kanałów dystrybucji zarówno w firmach starej gospodarki jak i u nowych, wirtualnych detalistów, jest bardzo złożona i składa się z wielu ogniw. Firmy, które do tej pory prowadziły tradycyjną sprzedaż detaliczną, decydują się na funkcjonowanie sklepu internetowego w oparciu o dotychczasowy, istniejący już  system zaopatrzenia rolety zewnętrzne Powoduje to powstanie dodatkowego szczebla w internetowym kanale dystrybucji, czyli właśnie sklepu internetowego. Wpływ na to ma również fakt, że niejednokrotnie zaopatrywanie się w pojedyncze produkty u pośredników jest tańsze, niż kupno bezpośrednio u producenta.

    Jak więc można zauważyć, zamiast skracania elektronicznych kanałów dystrybucji, następuje ich wydłużenie. Jest to proces reintermediacji, który polega na włączeniu do kanału nowych pośredników (na przykład wirtualnych detalistów, pasaży handlowych, supermarketów internetowych, portali, wyszukiwarek, grup dyskusyjnych),  umożliwiających sprawne prowadzanie elektronicznej sprzedaży oraz oferujących pośrednictwo w dotarciu do klientów internetowych.[2] rolety zewnętrzne Łódź Zyskują także na znaczeniu dostawcy technologii komputerowej, sprzętu i oprogramowania, oraz firmy, które zajmują się obsługa i gwarantują bezpieczeństwo płatności elektronicznych.

    W strukturach dystrybucji elektronicznej, przed nie lada wyzwaniem stają operatorzy logistyczni, którzy muszą dostosować istniejące systemy firm do fizycznej obsługi w nowych kanałach internetowych. Integracja nowego systemu dystrybucji związana jest między innymi z problemem podziału obowiązków i odpowiedzialności za produkty sprzedawane w nowych kanałach. Firmy, które zdecydowały się na wprowadzenie nowego, elektronicznego kanału sprzedaży, często tworzą odrębne podmioty gospodarcze, zajmujące się tylko tą dziedziną. Ma to zapewnić bezkonfliktowość pomiędzy już istniejącą siecią sprzedaży a nowymi kanałami. Często bowiem zdarza się, że w strukturach sprzedaży wielokanałowej dochodzi do odbierania klientów tradycyjnej sieci sprzedaży, przez kanały elektroniczne co prowadzi do konfliktu i wewnętrznej rywalizacji.   [1] Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego, „Logistyka on-line”, Warszawa 2002, s. 126-127. rolety Łódź.

   [2] Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego, „Logistyka dystrybucji”, rolety podtynkowe  Warszawa 2005, s. 219.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   lasic000
   Czas publikacji:
   wtorek, 19 listopada 2013 12:57
 • poniedziałek, 18 listopada 2013
  • Elektroniczne kanały dystrybucji część 2.

    W tradycyjnych jak i również w elektronicznych kanałach sposób przepływu poszczególnych strumieni jest zróżnicowany i realizowany przez różne, wyspecjalizowane w tej dziedzinie podmioty gospodarcze. To, jaki jest podział funkcji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami kanału w głównej mierze decyduje o jego sprawnym i skutecznym działaniu.[1] Usytuowanie przepływów pomiędzy  przedsiębiorstwa, które najlepiej wywiązują się ze swoich zadań, wynika również z tendencji firm do skupiania się na swoich podstawowych zadaniach i zlecania wielu innych czynności podmiotom zewnętrznym.

    

    W elektronicznych kanałach dystrybucji przepływy realizowane są w dwóch wymiarach: elektronicznym i fizycznym. Podział strumieni pomiędzy te dwie sfery zależy od rodzaju sprzedawanych produktów, uczestników kanałów oraz ich możliwości technologicznych,[2] co zostało przedstawione na  rysunku 2.1.

    

   Rysunek 2.1. Internetowy kanał dystrybucji

    

   Źródło: http://blog.epro.com.pl/wp-content/uploads/2009/06/dystrybucja.gif, z dnia 6.06.2009

    

    Jeśli chodzi o sprzedaż produktów cyfrowych, zwanych również towarami niematerialnymi, to wszystkie funkcje, łącznie z dostawą, mogą być realizowane poprzez Internet. Do produktów, które mogą być w ten sposób sprzedawane zaliczamy między innymi: wszelkiego rodzaju oprogramowania i programy komputerowe, pliki muzyczne, elektroniczne artykuły i książki zwane również e-bookami, usługi bankowe i finansowe, elektroniczne bilety np. lotnicze (e-ticket), polisy ubezpieczeniowe, wycieczki turystyczne oraz różne szkolenia i e-edukację. Natomiast w wypadku sprzedaży produktów materialnych, czyli np. rolety zewnętrzne, ich dostawa musi odbyć się w sposób fizyczny. Kompletowanie, pakowanie, wysyłka i dostarczenie wielu małych przesyłek do indywidualnych klientów stanowi newralgiczny punkt realizacji zamówień i dostarcza firmom prowadzącym sprzedaż przez Internet wielu problemów, oraz generuje wysokie koszty logistyczne. Nie zmienia to faktu, że według prognoz, do 2012 roku 43% całej sprzedaży detalicznej będzie dokonywana za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Internetu.[3] Należy zwrócić uwagę, że już obecnie około 83% firm prowadząc wszelkiego rodzaju badania i wyszukując potencjalnych dostawców korzysta z Internetu.[4]

    Kolejnym strumieniem, który może być realizowany elektronicznie jest płatność. Do niedawna, najczęstszą formą płatności za realizację transakcji internetowych była płatność za pobraniem i przelew. rolety zewnętrzne Łódź Z różnych względów, zwłaszcza z obawy użytkowników o bezpieczeństwo, mniej popularne były płatności przy użyciu kart kredytowych. Obecnie jednak tendencja ta się zmienia, co obrazuje wykres 2.1., i transakcje przy użyciu kart kredytowych zyskują coraz większe grono zwolenników. Z badań przeprowadzonych na zlecenie portalu Money.pl i Wprost.pl wynika, że płatność kartami kredytowymi za transakcje internetowe zyskały w 2009 roku 16% zwolenników w porównaniu do roku 2008. Wpływ na to może mieć coraz większy poziom bezpieczeństwa takich transakcji jak również o wiele bardziej powszechny dostęp internautów do kart kredytowych.

    

   Wykres 2.1. Sposoby płatności za zakupy w sklepach internetowych w latach 2008 i 2009

    

   źródło: http://ranking.money.pl/2009, Ranking sklepów internetowych Money.pl i Wprost.pl 2009, z dnia 19.10.2009.   [1] Źródło: Ph. Kotler, „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, rolety Łódź 1994, s. 482.

   [2] Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego, „Logistyka dystrybucji”, Warszawa 2005, s. 218..

   [3] Źródło: Forrester, „The Web’s Impast on In-Store Sales, 2006 to 2012”

   [4] Źródło: L. Loveday, S. Niehaus, „E-biznes”, Gliwice 2009, s. 15.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   lasic000
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 18 listopada 2013 12:30
 • piątek, 15 listopada 2013
  • Elektroniczne kanały dystrybucji część 1.

    Transakcje e-biznesowe w sferze zarządzania łańcuchem dostaw, dotyczą przepływów informacji, produktów i środków finansowych. Firmy wchodzące w strefę e-biznesu mogą realizować poprzez Internet wszystkie lub jedynie niektóre z poniższych transakcji związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw:[1]

   • zapewnienie informacji w łańcuchu dostaw,
   • negocjowanie cen i kontraktów z klientami i dostawcami,
   • stworzenie klientom możliwości składania zamówień,
   • stworzenie klientom możliwości monitorowania realizacji zamówień,
   • realizacja zamówień i dostawa,
   • odbiór płatności od klientów.

    

    Część z powyżej wymienionych transakcji było realizowane w przeszłości jedynie przy wykorzystaniu tradycyjnych kanałów dystrybucji, takich jak na przykład papierowe katalogi, które były wykorzystywane najczęściej przez firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową, co pozwalało potencjalnym klientom zapoznać się z dostępną gamą produktów (np. rolety zewnętrzne ). Sieci detaliczne jak również supermarkety docierały do klientów z ofertą poprzez umieszczanie produktów w gazetkach reklamowych czy też prasie lokalnej. Część firm wykorzystywała handlowców, jako jedyny kanał dotarcia z informacją do klientów. Należy zauważyć, że niektóre firmy już wcześniej korzystały z elektronicznych środków komunikacji, ale dopiero powstanie i rozwój Internetu znaczącą wpłynął na sposób docierania do przyszłych klientów. Internet jest jedynym kanałem dystrybucji, który umożliwia umieszczenie pełnej oferty, oraz wszelkich niezbędnych informacji bezpośrednio na serwerze sprzedawcy, dzięki czemu jest to dostępne bez żadnych ograniczeń dla każdego zainteresowanego. ( rolety Łódź ) Internet, w odróżnieniu od innych środków elektronicznych, nie wymaga specjalnego połączenia między klientem a sprzedawcom, lub jak w przypadku tradycyjnych katalogów reklamowych nie wymaga dostarczenia go bezpośrednio do klienta. Internet jest kanałem dystrybucji publicznym i umożliwia nieograniczony dostęp do wszelkich wymaganych informacji, pod warunkiem, że obie strony transakcji są podłączone do Internetu.

   Obecnie Internet odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu wieloma łańcuchami dostaw i jest on wykorzystywany przez firmy do realizacji znacznej ilości transakcji w łańcuchu. Kanał dystrybucji to inaczej łańcuch kolejnych ogniw (instytucji oraz osób), które uczestniczą w realizacji przepływu jednego lub większej liczby strumieni związanych z działalnością marketingową. Do grona najistotniejszych strumieni zalicza się:[2]

   • informacje,
   • promocje,
   • negocjacje,
   • zamówienia i umowy,
   • finansowe przepływy,
   • ryzyko,
   • fizyczny przepływ produktów,
   • prawo własności.


   [1] Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego, „Logistyka on-line”, rolety podtynkowe Warszawa 2002, s. 214.

   [2] Źródło: J. Bendkowski, M. Pietruch-Pacut, „Podstawy logistyki w dystrybucji”, Gliwice 2003, s.13.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   lasic000
   Czas publikacji:
   piątek, 15 listopada 2013 14:42
 • czwartek, 14 listopada 2013
  • E-commerce w uzupełnieniu do poprzedniego wpisu

   W e-commerce transakcje mogą zachodzić pomiędzy różnymi podmiotami. Do podstawowych rodzajów e-commerce zaliczamy:[1]

   • B2B (business to business) – stronami w transakcji są firmy, jedna z najpopularniejszych form handlu elektronicznego,
   • B2C (business to consumer) – obejmuje sprzedaż detaliczną i ewentualny montaż rolety podtynkowe, gdzie po jednej stronie mamy firmę, a po drugiej konsumenta.

    

   Najczęściej spotykane formy, wchodzące w skład rozwiązań B2B i B2C przedstawia tabela 2.2.

    

   Tabela 4.2. Najpopularniejsze rozwiązania z zakresu business to business i business to consumer

   B2B

   B2C

   • wirtualne rynki
    • rynki horyzontalne – zajmują się obrotem dóbr i usług z różnych branż,
    • rynki wertykalne – zajmują się obrotem dóbr i usług z konkretnej branży,
   • aukcje B2B,
   • branżowe giełdy internetowe.
   • wirtualne sklepy
    • sklepy horyzontalne – sprzedają szeroki i płytki asortyment przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców,
    • sklepy wertykalne – sprzedają wąski, ale głęboki, często niszowy asortyment, przeznaczony dla wąskiej grupy odbiorców,
    • pasaże handlowe – miejsca, w których zgrupowana jest oferta z wielu sklepów internetowych,
   • aukcje B2C
    • zakupy grupowe.

   źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, „e-Commerce”, Bydgoszcz – Łódź 2002, s.83.

    

   Innym określeniem sprzedaży w Internecie dóbr konsumentom jest e-retailing, co oznacza elektroniczną sprzedaż detaliczną rolety zewnętrzne Łódź Wśród przedsiębiorstw handlu detalicznego, które prowadzą swoją działalność w sieci, możemy wyróżnić firmy prowadzące sprzedaż tylko za pośrednictwem Internetu, oraz firmy, które prócz sprzedaży internetowej prowadzą również tradycyjny handel sklepowy lub wysyłkowy ale z zastosowaniem katalogów.[2]

   Należy również wymienić kategorie e-commerce, które jak na razie mają nieco mniejsze znaczenie. Zaliczamy do tej grupy rozwiązania typu C2B (consumer to business), gdzie to konsument staje się oferentem i z wykorzystaniem odpowiednich serwisów, przedstawia swoje życzenia i ceną, za którą jest je w stanie zrealizować. Kolejną kategorią jest C2C (consumer to consumer) rolety zewnętrzne W skład tej kategorii wchodzą między innymi aukcje internetowe czy serwisy ogłoszeniowe, a stronami w transakcji, polegającej na wzajemnym kupowaniu i sprzedawaniu różnych rzeczy, są osoby prywatne, nie będące przedsiębiorcami. Ostatnią grupę stanowią rozwiązania B2A (businnes to administration) oraz C2A (consumer to administration). B2A daje możliwość np. składania ofert w przetargach rządowych lub daje możliwość elektronicznej komunikacji z instytucjami rządowymi, natomiast rozwiązania z grupy C2A pozwalają np. na  płacenia podatków przez Internet.[3]   [1] Źródło: W. Springer, „Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie”, Warszawa 2005, s.11.

   [2] Źródło: A. Sznajder, „Marketing wirtualny”, Kraków 2002, s. 168.

   [3] Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, „e-Commerce”, Bydgoszcz – Łódź 2002, s. 83-84.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   lasic000
   Czas publikacji:
   czwartek, 14 listopada 2013 17:34
 • poniedziałek, 14 marca 2011
  • Biznes elektroniczny (e-biznes)

   Wśród podstawowych czynników odróżniających biznes elektroniczny od tradycyjnego, możemy wymienić:[1]

   • globalizacja, czyli odległość pomiędzy klientami i partnerami biznesowymi przestała mieć znaczenie,
   • czas prowadzenie działalności został wydłużony do 24 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu,
   • wykorzystywanie technologii elektronicznych i Internetu jako medium komunikacyjnego, pozwala przedsiębiorstwom na praktyczne wdrożenie rozwiązań biznesowych obniżających koszta,
   • większą szybkość przepływu i wymiany informacji co pozwala realizować transakcje i operacje biznesowe w czasie rzeczywistym,
   • masowa personalizacja obsługi daje możliwość zaoferowania zindywidualizowanej obsługi dostosowanej do szczegółowych wymagań i oczekiwań klienta na skalę masową.

    

   E-biznesu nie należy zatem postrzegać jedynie jako sprzedaży produktów przez Internet. E-biznes jest nowym źródłem efektywności, innowacyjności i szybkości, który nie tylko zmniejsza koszty związane z dodarciem do potencjalnych klientów przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu oddziaływanie, ale również jest nowym sposobem tworzenia wartości dodanej w organizacji rolety zewnętrzne Łódź

   Niezależnie od problemów z określeniem jednoznacznej definicji e-biznesu, niewątpliwie jedną z jego składowych jest handel elektroniczny.

   Handel elektroniczny jest szczególnym rodzajem przedsięwzięcia w zakresie e-biznesu, skupiającym się wokół pojedynczych transakcji wykorzystujących sieć jako medium wymiany i który oferuje centralną platformę sprzedaży i zakupów o bardzo szerokim zasięgu. Na platformę elektroniczną przeniesiony jest cały proces prezentacji ofert, ich wyboru, składania i przyjmowania zamówień, zawierania kontraktów wraz z ich obsługą związaną z przetwarzaniem dokumentów. Dostarczanie zakupionych produktów bądź usług, w zależności od ich rodzaju, odbywa się drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny.[2] Dla e-commerce szczególnie ważne są technologie informacyjne, które zapewniają komunikację między kontrahentami, a także bezpieczeństwo transakcji, które związane jest przede wszystkim z systemami płatniczymi.[3]

   Należy również zwrócić uwagę na to, że nawet nowoczesny handel elektroniczny nie ogranicza się wyłącznie na Internecie (np. rolety zewnętrzne ). W procesie tym wykorzystywana jest również elektroniczna wymiana danych, sieć telewizji kablowych i satelitarnych, telefonia oraz karty elektroniczne.[4]

    


   [1] Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego, „Logistyka dystrybucji”, Warszawa 2005, s. 212.

   [2] Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, „e-Commerce”, Bydgoszcz - rolety podtynkowe Łódź 2002, s. 79.

   [3] Źródło: W. Springer, „Dystrybucja w gospodarce cyfrowej. Między monopolem a konkurencją”, Warszawa 2003, s. 46.

   [4] Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, „e-Commerce”, Bydgoszcz – Łódź 2002, s. 47.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Biznes elektroniczny (e-biznes)”
   Tagi:
   Autor(ka):
   lasic000
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 14 marca 2011 19:47
 • środa, 23 lutego 2011
  • Rola Internetu w handlu elektronicznym

   Na wstępie należy zwrócić uwaga, że rozwój nowych technologii wywarł olbrzymi wpływ na kształtowanie się relacji w poszczególnych kanałach dystrybucji. Stworzyło to szansę funkcjonowania przedsiębiorstw w nowym otoczeniu, dając praktycznie nieograniczony zasięg działania. Najwięksi liderzy rynku na całym świecie szybko zorientowali się, jak strategiczną rolę mogą odegrać nowe możliwości dystrybucji w kontekście przetrwania i funkcjonowania na rynku. Głównym celem każdego przedsiębiorstwa powinna być nauka opanowania i maksymalnego wykorzystania możliwości jakie daje Internet, by zachować konkurencyjność w nowych realiach.

   Powstanie i rozwój Internetu, jako medium pozwalającego na szybką i nieograniczoną wymianę informacji, zaliczany jest przez wielu do największych innowacji w historii ludzkości. Należy zwrócić uwagę, że Internet jest przede wszystkim zjawiskiem technologicznym, jednak ze względu na ogromne rozpowszechnienie dostępu i gwałtowny wzrost technologiczny w tym zakresie, przypadający na drugą połowę lat 90. XX wieku, Internet zaczął również odgrywać istotną rolę w formowaniu relacji w gospodarce.

   Wykształcenie się Nowej Gospodarki, rozumianej jako wirtualna arena do przeprowadzenia transakcji, tworzenia i wymiany wartości pomiędzy uczestnikami,  praktycznie całkowicie zmieniło dotychczasowy sposób postrzegania i prowadzenia działalności gospodarczej. [1] Dzięki globalnej sieci, umożliwiającej efektywną wymianę informacji w skali całego globu, firmy uzyskały niepowtarzalne, zupełnie nowe możliwości rozwoju swojej przedsiębiorczości. Internet stał się nie tylko nowym kanałem dystrybucji towarów, ale także nowym, efektywniejszym narzędziem do nawiązywania i podtrzymywania współpracy z kontrahentami. Nowo zachodzące procesy mogą być powiązane z podobnymi działaniami z tradycyjnego rynku, pomimo tego, że są od nich niezależne.

   Nowy sposób realizacji transakcji biznesowych poprzez Internet, spowodował powstanie pojęcia e-biznesu. Jednak jest to pojęcie bardzo szerokie, interpretowane na wiele sposobów. W literaturze można spotkać kilka różnych definicji e-biznesu, a kilka z nich brzmi następująco:

    

   E-biznes to bezpieczne, elastyczne i zintegrowane podejście do dostarczania zróżnicowanych wartości biznesowych poprzez kombinację systemów i procesów, które podejmują podstawowe operacje biznesowe z prostotą i zasięgiem, jakie umożliwia technologia internetowa.[2]

    

   E-biznes to wykorzystanie nowoczesnych technologii programowych, sprzętowych oraz komunikacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej na skale globalną. Niebagatelną rolę odgrywa tu Internet, który jest globalną siecią komputerów.[3]

    

   E-biznes to działalność gospodarcza w dowolnej formie prawnej, pozwalająca na pozyskiwanie klientów za pomocą lub z pomocą Internetu. E-biznesem możemy nazywać wszystko to, co robimy w Internecie dla pozyskania klientów, czyli nabywców naszych produktów lub usług. E-biznes nie koniecznie musi polegać wyłącznie na sprzedaży w Internecie.[4]

    

   Z powyższych definicji rysuje się obraz e-biznesu jako pojęcia bardzo złożonego, a w zależności od autora główny nacisk jest kładziony na zmianę formy komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, na wykorzystanie technologii komputerowych lub na internetowy aspekt działalności organizacji.( rolety zewnętrzne Łódź ) Problem i rozbieżności w pojęciach e-biznesu ma z pewnością związek z szybkim wzrostem i rozwojem tej gałęzi gospodarki. Efekty związane z tym rozwojem będą miały zapewne wpływ na definicję i pojmowanie e-biznesu w przyszłości.

    

   Zainteresowanych zapraszam również do zapoznania się z blogami o podobnej tematyce, czyli dystrybucji i obsłudze klienta.


   [1] Źródło: A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, “E-biznes strategie sukcesu w gospodarce internetowej”, rolety podtynkowe Warszawa 2001, s. 8.

   [2] Źródło: D. Amor, „The E-bisiness (R)evolution…”, NY 2000, s. 3.

   [3] Źródło: A. Szewczyk, „Podstawy e-biznesu”, Szczecin 2006, s. 34

   [4] Źródło: P. Majewski, „Czas na e-biznes”, Gliwice 2007, s. 9.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Rola Internetu w handlu elektronicznym”
   Tagi:
   Autor(ka):
   lasic000
   Czas publikacji:
   środa, 23 lutego 2011 17:09
 • poniedziałek, 14 lutego 2011